Rezerwacja

Twoje zamówienie jest ważne w momencie potwierdzenia rezerwacji przez kemping i ewentualnie po wpłacie kaucji. Nie dostarczamy automatycznie informacji o potwierdzeniu kopii zapasowej, Ale możesz poprosić o nią. Jeśli kaucja nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, dajemy wiadomość, w przeciwnym razie uważamy celu wiąże.
Wszelkie zmiany w liczbie zakwaterowani zgłoś jak najszybciej drogą mailową lub telefonicznie. Na początku bieżącego (aktualny) miesięcy, gdzie się zatrzymać, następnie bezpośrednio skontaktować się z kierownikiem obozu w telefonie. 777 150 241 (początku miesiąca kalendarzowego jest podział zakwaterowanie trwa).

Zaliczka za zakwaterowanie jest zobowiązany przesłać w uzgodnionym terminie na konto bankowe: 2512029359/0800. Kopię oświadczenia, aby wysłać lub przekazem pocztowym, nie zapomnij zabrać ze sobą. Adres do wysyłania jakichkolwiek pokwitowania: B. Gabriel, W Brezine 694, 190 14 Praga 9 - Klánovice (TAKI. 777 150 241). Płatność za faktury. Czy można przejść do wyznaczonego czasu Backup Manager obozu również osobiście.

Rezerwacja jest możliwa poprzez:

  • formularz rezerwacji (zalecana)
  • telefonicky: 777 150 241.

Plan kempingu w formacie PDF.